Deelgebied

Visie

Tijdens het ontwikkelen van een visie beschrijf je wat cultuureducatie voor jouw school betekent en wat je ermee wil bereiken. Cultuureducatie is een breed vakgebied, waarin leerlingen zich op diverse vlakken verder kunnen ontwikkelen. Welke ontwikkelingen dat moeten zijn, bepaal je met elkaar in dit deelgebied. 

Een visie vormt de basis voor helder beleid. Het is de rode draad van waaruit je keuzes maakt en dat leidt tot samenhang in activiteiten. Je voorkomt ad hoc beslissingen die mogelijk niet bijdragen aan de ontwikkeling die je beoogt voor je leerlingen. Daarnaast helpt het je om vanuit een duidelijke visie met samenwerkingspartners een programma te ontwikkelen. Belangrijk is dat het team zich in een visie herkent, zich betrokken voelt en er enthousiast van wordt.  

Wat komt er aan bod?

Een visie bestaat meestal uit een korte tekst. Deze tekst is een weergave van een proces of gesprek over de waarde van cultuureducatie op school. De visie is concreet en de doelen zijn helder beschreven. Een visie die werkt staat niet alleen op papier, maar is ook terug te zien in de school. Een visie is niet statisch, maar groeit mee met de school.  

Hoe dit deelgebied er voor jouw school uitziet, hangt af van waar de cultuureducatie op jouw school op dit moment staat. Evi biedt daarin aanknopingspunten. En in het routegesprek heb je dit samen met de adviseur van Rozet concreet gemaakt.    

Het kan zijn dat je nog geen visie hebt op cultuureducatie en deze gaat uitwerken. Of dat je juist je visie wil aanscherpen, meer draagvlak wil creëren bij het team of je visie onderdeel wil maken van kwaliteitszorg. Rozet ondersteunt jullie bij de stap die jullie willen zetten.    

 

Cultuureducatie op school

Benieuwd wat CmK voor de leerlingen kan betekenen en hoe je kunstonderwijs betekenisvol kan inzetten? Bekijk dan deze film:

Training Blik op Cultuureducatie

 

De training “Blik op cultuureducatie” van Rozet helpt om de visie van jullie school te formuleren. Tijdens de training ga je samen het hele team aan de slag om tot een visie op cultuureducatie te komen, passend bij jullie school.  Meer weten?  Lees verder op ‘Blik op cultuureducatie’  

1.