Deelgebied

Samenwerking

Op weg naar een sterke samenwerking met kunstenaars, kunstvakdocenten, culturele instellingen en Rozet. 

De samenwerking met kunstenaars, kunstvakdocenten, verenigingen en culturele (erfgoed) instellingen draagt bij aan betekenisvolle cultuureducatie voor jullie leerlingen. Hoe richt je dat goed in?   

Er zijn veel verschillende manieren waarop je kunt samenwerken met deze culturele partners. Welke eisen stel je aan hen? Vind je het fijn als zij met voorstellen komen, of werk je liever samen aan de opzet van een activiteit? Wanneer is samenwerking voor jullie eigenlijk geslaagd? In hoeverre wil je hierin het voortouw nemen? Op basis van je visie en doelstellingen kun je culturele partners vragen een voorstel uit te werken hoe zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen.  

Hoe dit deelgebied er precies voor jullie school uitziet, hangt af van jullie behoefte. Dit heb je in het routegesprek verkend. Het kan zijn dat jullie nieuwe samenwerkingen willen opstarten, of bijvoorbeeld willen werken aan een structureel partnerschap met iemand waar je graag mee samenwerkt.    

Rozet ondersteunt jullie hierbij en zorgt voor een goede match. 

Samenwerking foto

Inspiratie

Op Kunst en School Rozet vind je gevarieerd en leerzaam kunstaanbod. Voor welke groep of welke vorm van cultuureducatie je ook iets zoekt, het is allemaal te vinden op deze website. Laat je inspireren door het aanbod! De meeste kunstenaars kunnen ook maatwerk leveren. 

Naast de landelijke middelen voor cultuureducatie, is er voor alle Arnhemse scholen extra geld beschikbaar: Cultuurg€eld Arnhem. Meer weten over deze regeling? Klik hieronder op de link. 

Inzetten op Samenwerking?

c2a