Deelgebied

Programma

Wat is de concrete invulling van het curriculum van jullie school op het gebied van cultuureducatie voor de leerlingen? In welke mate sluiten de activiteiten aan bij jullie visie op cultuureducatie? En hoe is de samenhang van die activiteiten met de rest van jullie onderwijs? Deze vragen bepalen het programma.  

Wat komt er aan bod?

Als school kun je je programma op verschillende manieren opbouwen. Programmaonderdelen kunnen incidenteel en ad hoc plaatsvinden, maar kunnen ook op elkaar afgestemd worden. Door je programma samen te stellen vanuit bewuste keuzes, wordt de cultuureducatie betekenisvoller voor de leerlingen. 

Wat doet Rozet? 

Binnen CmK begeleidt de adviseur van Rozet jullie school bij het maken van bewuste keuzes en het vormen van een betekenisvol programma. Dat doen we door: 

  • Samen in kaart te brengen hoe jullie huidige programma eruitziet 
  • Samen in kaart te brengen hoe – op basis van jullie visie – jullie gewenste programma eruit ziet 
  • Heldere leerdoelen voor cultuureducatie te formuleren, die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van een leerperiode (per vakgebied en/of generiek) 
5.

Wat is de kern van jullie programma?

c2a