Stap 1

Intakegesprek

De intake is de aftrap van jullie proces. Tijdens de intake zitten de icc’er, de directeur en je adviseur van Rozet om tafel. Samen maken we concreet wat deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) betekent. Tijdens dit gesprek lichten we de verwachtingen, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden toe. Zo weet je precies waar je aan begint.

Wil je eerst meer lezen over CmK? Hier vind je meer informatie.

Wie?

Directie, –icc´er(s) en de adviseur van Rozet.

Hoelang?

Het intakegesprek duurt 1,5 uur.

CMK-film

Benieuwd naar vormen van cultuureducatie en wat het met leerlingen doet? Bekijk dan dit filmpje!

Over eigenaarschap en commitment

Als je deelneemt aan CmK gaan we ervan uit dat je de cultuureducatie op jouw school wilt versterken. We verwachten dat je je committeert aan die ontwikkeling en dat je kan en wil investeren hierin. In inzet, tijd en geld. Kijk hier goed naar, en leg eventuele twijfels of zorgen op tijd op tafel.

We geloven erin dat cultuureducatie alleen kan slagen als jullie zelf de regie in handen hebben. Jullie bepalen zelf hoe jullie je op dit gebied willen ontwikkelen, hoe groot die ontwikkeling zal zijn en in welk tempo je dit wilt volbrengen. Dat noemen we eigenaarschap. Rozet geeft jullie hierin ruimte, begeleidt jullie naar een plan dat past bij jullie wensen, en zet haar kennis, kunde en netwerk in.

We hebben een aantal voorwaarden vastgesteld waarvan we uit de praktijk weten dat deze nodig zijn om de ontwikkeling mogelijk te maken:

  • Minimaal één gecertificeerde icc-er of een icc-er gaat tijdens het eerste jaar van deelname de icc-training doen. Voor het volgen van deze training staan 50 taakuren. (25 contacturen en 25 uur voor het huiswerk). Advies: een icc-er in iedere bouw.
  • De school heeft een actueel cultuurbeleidsplan en/of stelt deze op tijdens het eerste jaar van deelname.
  • Een werkgroep met een vertegenwoordiger uit iedere bouw. Deze werkgroepleden krijgen voldoende taakuren om de gewenste ontwikkeling waar te maken. De richtlijn is hierbij 40 uur per werkgroeplid.
  • De school reserveert voldoende tijd op studiedagen voor teamtrainingen
  • De school stelt voldoende budget beschikbaar voor cultuur. Tenminste 11,50 per leerling, conform het convenant Cultuureducatie PO Arnhem.
  • Voor definitieve deelname dient de intentieverklaring door beide partijen getekend te worden.

Klaar voor het intakegesprek?