Stap 2

Evi

Evi is een digitale vragenlijst waarmee je in kaart te brengt waar jouw school staat op het gebied van cultuureducatie. Evi biedt geen kant-en-klaar plan voor de toekomst, maar helpt jouw school een eigen plan te ontwikkelen. 

Je kunt geen foute antwoorden geven, Evi helpt je om te bepalen wat goed is en wat beter zou kunnen. Als je de vragenlijst hebt ingevuld, krijg je ook tips en ideeën voor vervolgstappen. 

Evi is voor en van de school. Door Evi in te vullen, bouw je een eigen dossier op waarin de ontwikkeling van de school wordt vastgelegd. Ook als er een nieuwe icc’er of directeur komt, blijft het dossier beschikbaar. Evi vormt de rode draad voor jullie eigen cultuuronderwijs. 

Wie?

Evi wordt ingevuld door de icc’er en de directeur.

Hoelang?

Het invullen van de vragen neemt ongeveer een uur in beslag. Het is handig om relevante documenten bij de hand te houden, zoals eventueel de visie van de school over cultuureducatie en andere beleidsstukken. Pas wanneer je de vragen hebt ingevuld en op ’terugkoppeling’ hebt geklikt, kun je geen wijzigingen meer doorvoeren. Je ontvangt direct na het insturen, per mail een rapportage. 

Evi-dossier

Het invullen van de digitale vragenlijst levert een Evi-dossier op. Deze geeft inzicht in de huidige situatie op basis van vier vaste onderdelen: visie, programma, deskundigheid en samenwerking. Ook laat het de samenhang tussen deze onderdelen zien. Hoe zie je bijvoorbeeld de visie terug in het programma voor de leerlingen? En welk scenario sluit het best aan bij de visie van jullie school? Evi geeft suggesties wat je als school kan doen om in een volgend scenario terecht te komen. 

Tijdens een CmK-periode vul je Evi meerdere keren in. Hierdoor is te zien welke ontwikkeling de school maakt. In hoeverre is de visie bijvoorbeeld veranderd? En welke stappen zijn er gezet op het gebied van deskundigheidsbevordering?  

Na het invullen van Evi bespreekt de adviseur van Rozet graag de uitkomsten. De acties die daaruit voortvloeien, komen te staan in jullie plan van aanpak. 

Foto Evi

Toegang tot Evi

In de periode maart – mei vul je Evi in. De school ontvangt op het algemene e-mailadres een mail met registratielink. De afzender van dit bericht is noreply@evi2.nl. Bewaar deze mail goed. Heb je de mail niet ontvangen? Check dan eerst de spambox of neem daarna contact op met Rozet via Miriam.vanmeer@rozet.nl. 

Met de registratielink maakt jouw school een eigen wachtwoord aan. Het ingevulde e-mailadres kan NIET gewijzigd worden, deze is namelijk gekoppeld aan het Evi-systeem. Bewaar het wachtwoord en mailadres goed, zodat je het over een, twee of drie jaar weer paraat hebt als je Evi opnieuw gaat invullen. 

Wil je meer informatie over Evi? Kijk dan op de website:  

Wil je Evi invullen?

c2a