Deelgebied

Deskundigheid

In deze stap bekijk je op welke manier jouw school kennis en kunde van cultuureducatie wil verrijken en verdiepen. Wat is er nodig aan training en coaching? 

Aan de basis van goede cultuureducatie voor leerlingen, ligt de deskundigheid van directie, leerkrachten en icc’er. Tijdens het routegesprek brengt de adviseur van Rozet met jullie helder in kaart aan welke deskundigheidsbevordering behoefte is. Vervolgens bekijken we samen welke vorm daarbij het beste past en gaan we met jullie op zoek naar een trainer of vakdocent die jullie daarbij verder helpt.  

Deskundigheid ondersteunt je team om vol zelfvertrouwen bij te dragen aan de creatieve en culturele ontwikkeling van de leerlingen. Deskundigheidsbevordering heeft de meeste impact als het aansluit bij jullie visie op cultuureducatie. 

Als je op langere termijn de deskundigheid van het team wilt bevorderen, is het belangrijk om na te denken over borging. Hoe zorg je voor een blijvend resultaat? Dat kan bijvoorbeeld door structureel middelen en tijd te reserveren in de begroting, een meerjarenplan op te stellen en deskundigheidstrajecten te evalueren. 

Werken aan jullie deskundigheid? 

pexels-magnetme-5839453