Over Route Cultuureducatie

Over Route Cultuureducatie

Als interne cultuurcoördinator (icc-er), leerkracht of directeur wil je de kwaliteit van cultuureducatie op jouw school verbeteren. School is immers meer dan taal en rekenen, je gunt je leerlingen creativiteit en een open blik op de wereld. Daarom hebben jullie je ingeschreven voor deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Maar waar nu te beginnen?

Route Cultuureducatie 

Hoe we CmK in Arnhem vormgeven, zie je in de Route Cultuureducatie. De Route biedt houvast en maakt inzichtelijk welke stappen je in dit proces kunt zetten. Uitgangspunt is de ontwikkeling die jullie als school voor ogen hebben.

De eerste drie stappen van de Route Cultuureducatie zijn voor iedereen hetzelfde. In de intake stem je de verwachtingen zo helder mogelijk af. Vervolgens kijk je met het evaluatie–instrument Evi waar jullie nu staan. In het Routegesprek bepaal je waar je naartoe wilt en schrijf je een plan van aanpak. Zo bepaal je zelf hoe het vervolg van de route eruit gaat zien. De onderwerpen visie, programma, deskundigheid, samenwerking vormen daarvoor de basis.

Samen op weg 

Een adviseur van Rozet ondersteunt je bij het vormgeven en uitvoeren van de Route Cultuureducatie. Deze site biedt ondersteuning bij het proces dat school en Rozet met elkaar aangaan. Verder lees je hier wat elke stap inhoudt, wie welke rol heeft, hoeveel tijd je kwijt bent en wat er van je verwacht wordt. Ook vind je achtergrondinformatie, downloads en filmpjes.

Initiatief 

Route Cultuureducatie is een initiatief van Cultuur Oost en verschillende cultuurknooppunten uit Gelderland: Amphion Cultuurbedrijf, Muzehof Centrum voor de Kunsten, Cultuurbedrijf RIQQ, Cultuurplein Noord Veluwe en Cultuurkust.

De vier grote Gelderse steden (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede) vragen zelf subsidie aan voor CmK, maken eigen plannen die passen bij hun steden.

Rozets variant

Rozet vindt de Route Cultuureducatie die CmK Gelderland heeft ontwikkeld echter zo passend en goed, dat zij Cultuur Oost hebben gevraagd een eigen variant te mogen ontwikkelen. Dat mocht, en daar zijn we heel blij mee. Zodoende is deze Arnhemse website er gekomen.

Onderdelen van deze website mogen niet overgenomen of gewijzigd worden zonder toestemming van Cultuur Oost. Wil je (onderdelen van) de Route Cultuureducatie anders inzetten dan we op deze site beschrijven of buiten Gelderland gebruiken? Neem dan contact op met Reineke de Vries via reinekedevries@cultuuroost.nl.

Wil je meer weten over CmK Arnhem? Kijk dan op onze website of mail Miriam.vanmeer@rozet.nl

amphion
muzehof_logo_2000_wit
thumbnail_Logo_300DPI_RIQQ
cultuurplein-logo
Cultuurkust logo
logo_cultuuroost